In het concept Data³ wordt Big Data verzameld uit allerlei bronnen en opgedeeld in geografische gebieden en verschillende profielen. Hierdoor ontstaat meer inzicht in welke mensen in een gebied wonen en hoe de toekomst eruit zou kunnen gaan zien. Met gemeenten diep ik onderwerpen uit als waar in de toekomst zorg nodig is, hoe groot de kans is dat bepaalde ziektebeelden zich voor gaan doen en wat verstandige beslissingen zijn ten aanzien van ruimtelijke ordening. Bij organisaties zie je bijvoorbeeld vaak vragen met betrekking tot uitgavenpatronen, lifestyle en mediagebruik.

Ik begeleid organisaties en gemeenten in het interpreteren van de data en de uitkomsten van de analyse en hoe men in de toekomst zelf met dit onderwerp aan de slag kan blijven.