Samen met Eric Ras van Ras Informatisering heb ik het concept Data³ ontwikkeld. Binnen dit concept verzamelen we big data uit allerlei bronnen en delen geografische gebieden op in verschillende profielen. Hierdoor ontstaat meer inzicht in welke mensen in een gebied wonen en hoe de toekomst eruit zou kunnen gaan zien. Met gemeenten diepen we vaak onderwerpen uit als waar in de toekomst zorg nodig is, hoe groot de kans is dat bepaalde ziektebeelden zich voor gaan doen en wat verstandige beslissingen zijn ten aanzien van ruimtelijke ordening. Bij organisaties zie je bijvoorbeeld vaak vragen met betrekking tot uitgavenpatronen, lifestyle en mediagebruik.

We begeleiden organisaties en gemeenten in het interpreteren van de data en de uitkomsten van de analyse en hoe men in de toekomst zelf met dit onderwerp aan de slag kan. Kijk voor meer informatie op www.data3.nl.

Data3_DEF_Omgeving-644x447